Privacyverklaring

Privacyverklaring Topvrouwen Coach

Topvrouwen Coach respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de GDPR (General Data Protection Regulation).

Met welk doel verwerkt Topvrouwen Coach gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Op welke rechtsgronden verwerkt Topvrouwen Coach gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

  • het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst en/of
  • een gerechtvaardigd belang van ons of een derde partij en/of
  • de toestemming van een relatie indien er sprake is van verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Waar slaat Topvrouwen Coach gegevens op?

Wij slaan persoonsgegevens op in verschillende applicaties die voldoen aan de eisen van de AVG/GDPR.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens tot twee jaar na afronding van het coaching proces. De gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en overdracht

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze relaties. Te allen tijde is het voor onze relaties mogelijk om de eigen persoonsgegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten verwijderen.
Onze relaties hebben het recht om de door hun aan ons verstrekte persoonlijke gegevens die wij met hun toestemming verwerken in een digitaal leesbaar standaardformaat te ontvangen. Zij kan die gegevens dan, indien gewenst, naar een ander systeem overdragen

Klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop wij gegevens gebruiken of hoe wij op privacy gerelateerde vragen reageren kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics ten behoeve van statistische analyses. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen en aan onsverstrekt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Sociale netwerken

Onze website geeft de mogelijkheid om pagina’s te promoten of te delen via LinkedIn en WhatsApp. Zodra u via www.topvrouwen-coach.nl op de website van LinkedIn en WhatsApp terecht komt is de privacyverklaring van LinkedIn en WhatsApp van toepassing.

Aanpassingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Amsterdam, 1 juli 2022