Als vrouw succesvol naar en aan de top

Jarenlang is het goed gegaan; door je uitstekende functionele capaciteiten en sociale vaardigheden ben je doorgegroeid in de organisatie en is je carrière een succes. Je bent een vaste waarde voor je bedrijf waar veel bewondering voor je is.
Nu ben je beland in de hogere echelons van je bedrijf: je bent van een managementrol in een leiderschapsrol gegroeid. Alles lijkt nu anders geworden: je bent uitgestegen boven je vertrouwde en bevriende groep collega’s. Bij lastige beslissingen sta je er nu alleen voor. Je mist een gelijkwaardige bondgenoot die jouw situatie zelf kent.

“Ik weet hoe eenzaam het aan de top kan zijn en welke positieve kracht van coaching uit gaat.

Een spel dat vrouwelijke leiders vreemd is

Als vrouw ben je van nature geneigd tot verbinding maken: lever je prestaties die het algemeen belang ten goede komen, ben je een bruggenbouwer en juist daarvoor word je gewaardeerd en juist daarom ben je op dit niveau gekomen. Je positie bepalen en het daarvoor aangaan van bondgenootschappen en coalities is een spel dat je vreemd is. De meeste vrouwen zijn zich daarvan niet bewust!

Je loopt de kans op dit niveau buiten je comfort zone te raken. Je beproefde succesformule werkt niet meer: het blijkt niet meer te volstaan om ijverig en plichtsgetrouw je resultaten te behalen. Twijfel, krampachtigheid en onzekerheid liggen op de loer. In eerste instantie ga je je afvragen: waarom krijg ik niet meer de waardering van mijn collega’s die vroeger zo vanzelfsprekend was? Wat wordt er eigenlijk van mij gevraagd? In een volgende fase ga je je afvragen: ben ik wel goed genoeg? Wil ik op deze eenzame hoogte blijven acteren? Moet ik maar opgeven?

Als vrouw in een masculiene omgeving

Helemaal niet nodig! Je hoeft niet op te geven en je kan op alle borden blijven schaken zoals je dat al jaren heel goed doet (werk, jezelf en je gezin). Alleen moet je nu doordachter gaan opereren: bewust zijn van je eigen persoonlijkheid, je drijfveren en kwaliteiten en deze effectief en efficiënt gebruiken. Het is van belang dat je het krachtenveld om je heen goed doorhebt en daar uitgekiend gebruik van maakt, bewust werkt aan een (informeel) netwerk dat je kan helpen succesvol in de masculiene arena te floreren. Door inzicht van je persoonlijke aanpak komen plezier en effectiviteit weer vanzelf bij je terug en ben je van grote toegevoegde waarde voor je organisatie.

Regie over je toekomst

Als coach help ik je te reflecteren op je eigen persoonlijkheid en gedrag, daag ik je uit een breder repertoire leiderschapsstijlen te gebruiken en bied ik je inzicht in de dynamiek van je omgeving. Natuurlijk stellen we samen je volgende carrièrestappen vast en de daarbij horende doelen. Zo word je onbewust bekwaam en krijg je regie over je eigen toekomst!

Topvrouwen Coach Door Plantenga

Topvrouwen Coaching programma – wat kan je verwachten?

  • In circa tien maanden werken we samen toe naar de door jou vastgestelde doelen.
  • Tijdens de eerste gesprekken formuleren we je specifieke vraag en behoefte en de verwachtingen en doelstellingen die je hebt.
  • Dit leidt tot een concreet plan van aanpak.
  • Als je dat wilt kunnen we in samenwerking met een gerenommeerd bureau een speciaal ontwikkeld assessment uitvoeren dat zich specifiek richt op feminiene leiderschapskwaliteiten.
  • Ervaring leert dat ongeveer tien coachingsessies voldoende zijn om je doelen te bereiken.