Help! Een toxic manager in da house

Ze komen in elke organisatie voor: de zure manager, of zeg maar gerust de toxic manager. Op het eerste gezicht is er niet zo veel aan de hand, maar hun uitwerking is verwoestend. De toxic manager spuwt gif.

Als ik terugdenk aan de tijd dat ik in mijn organisatie te maken kreeg met een toxic manager lopen de  rillingen nog over mijn rug. Deze collega was een kei in zijn vak, had jarenlange ervaring, was getalenteerd in zijn klantencontact, maar had een verwoestende uitwerking op zijn omgeving. Het kostte mij (te) veel tijd om er achter te komen waar ik mee te maken had. Op zondagavond had ik al een knoop in mijn maag voor de managementteamvergadering van de maandagochtend, want ik wist zeker dat ‘mijn’ toxic manager weer zou toeslaan. Je begint aan jezelf te twijfelen en aan je eigen functioneren: “wat heb ik fout gedaan dat deze manager zich zo gedraagt?”

Je raakt verkrampt in je optreden zodra hij in de buurt is, je verliest het plezier in je werk. Terwijl het allemaal zo goed ging. Ik was zijn baas, maar om leiding te moeten geven aan deze collega maakte mij heel onzeker over mijn eigen kunnen. Door schade en schande ben ik wijs geworden en daar wil ik jou voor behoeden. Want vroeg of laat overkomt het jou ook.

Een situatie

Er was eens een ICT manager, het gedrag van hem is destructief, stelt zich superieur op, maakt veelvuldig denigreerde opmerkingen en is respectloos naar zijn collega’s. Deze ICT manager toont zich onverschillig en heeft geen interesse in wat dan ook. Voor de Managementteam vergadering staat een aantal ICT relevante onderwerpen op de agenda die besproken moeten worden: het bedrijf zit in een digitale transitie en er moet veel veranderen. Als de ICT manager het woord krijgt over de plannen en toekomstige implementatie is hij kortaangebonden, zijn toon is defensief en onvriendelijk, op het agressieve af. De spanning is duidelijk voelbaar in de vergadering en de open en plezierige sfeer is verdwenen.

Je bent je bewust van de spanning en je wil dit bespreken. Keer op keer zegt hij de afspraak op het laatste moment af en het is duidelijk dat hij geen enkele behoefte heeft om je te spreken. In de volgende vergaderingen blijft zijn gedrag negatief en op alles wat je opmerkt of inbrengt reageert hij negatief en cynisch. Inmiddels hoor je informeel geluiden dat hij zich zeer negatief over jou uitlaat en je niet accepteert als zijn baas. Hij roddelt, maakt je belachelijk achter je rug, geeft je bijnamen, doet kleinerend, verdraait feiten en steekt anderen aan met zijn negatieve gedrag.

Verwoestend

Onderschat niet de verwoestende werking van de toxic manager: hij is in staat een ravage aan te richten in de organisatie. Goed functionerende collega’s vertrekken vanwege deze toxic collega die angst en verdeling zaait en zijn collega’s gegijzeld houdt. Er moet ingegrepen worden en jij bent nu aan zet, dit is jouw verantwoordelijkheid en het is aan jou om het tij te keren.  Maar hoe opereer je in een dergelijke extreem moeilijke situatie? Tenslotte haalt de toxic manager wel zijn doelstellingen èn er is krapte om de arbeidsmarkt. Toch is er slechts 1 oplossing: toewerken naar ontslag. Een eenzaam proces, je staat er alleen voor, want jij draagt de eindverantwoordelijkheid in de organisatie. Als het besef is ingedaald dat niet jij, maar hij het probleem is, dan moet je de koe bij de horens te vatten, je dossier in orde te hebben en de confrontatie aangaan.

Nadat de toxic manager is vertrokken kan de organisatie weer opgelucht adem halen, de goede sfeer keert terug en zijn de resultaten snel merkbaar verbetert. Dat het zo lang heeft moeten duren…

We gaan het samen aanpakken

Ik weet hoe eenzaam zo’n proces is, hoe alleen je je kan voelen. Ook ik wist dat ik moest ingrijpen om erger te voorkomen, maar twijfelde en was onzeker hoe dit goed aan te pakken. Wat had ik graag een coach aan mijn zijde gehad, die mij verzekerde dat het probleem niet bij mij lag, maar dat ik wel degene was die in actie moest komen. Een coach met wie je zo’n ingewikkelde situatie samen kan aanpakken, met wie je kan sparren, rollenspellen spelen en je klankbord is. Ik kan die coach voor jou zijn.

Daarom doe ik wat ik doe met zo veel liefde en plezier: executives coachen bij Topvrouwen-coach. Heb je soortgelijke uitdagingen in jouw baan, neem gerust contact met me op.